Dziękujemy za wasze głosy w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego! Wygrywamy w głosowaniu. Nasz projekt: „Baseball to jest to!” przejdzie do realizacji. Będzie więcej promocji naszych dyscyplin we Wrocławiu w drugiej połowie roku.

Dziękujemy naszemu partnerowi w tej edycji DBO: Serce Szczepina oraz wszystkim innym grupom i organizacjom, które wsparły nasz projekt (między innymi: Zmieniaj Zakrzów, Rada Osiedla Psie Pole-Zawidawie).