Najnowsze wiadomosci
  1. 1% podatku
  2. All For One
  3. Plany na Zakrzowie
  4. Zmiany na Niskich Łąkach
  5. Play Ball 2018

KLUB SPORTOWY BASEBALL WROCŁAW

Jesteśmy klubem sportowym dla osób mających na celu rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej wśród osób dorosłych i młodzieży.

Naszymi celami są m.in.: popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przeciwdziałanie powstawaniu otyłości i patologii społecznych, czy zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szczególnie trudną sytuacją życiową lub materialną w różnorodnych formach aktywności ruchowej – tyle ze statutu.

W praktyce jesteśmy grupą zapaleńców: działaczy i sportowców, którzy swoim zaangażowaniem i ciężką pracą tworzą coś więcej niż organizację non profit; tworzymy ideę wokół której wychowują się kolejne pokolenia Wrocławian kształtując nie tylko formę fizyczną ale również charakter i osobowość.

Klub Sportowy Baseball Wrocław składa się z trzech głównych filarów:

  • Akademia Baseballu – baza szkoleniowa dla młodzieżowych sekcji w kategoriach: młodzik, kadet i junior zlokalizowana w różnych punktach Wrocławia,
  • Barons Wrocław – sekcja seniorska występująca w Polskiej Ekstralidze Baseballu oraz europejskim pucharze Federation Cup,
  • Barons#2 Wrocław – druga drużyna seniorska składająca się z sympatyków i przyjaciół Klubu, bierze udział w 1. Lidze baseballowej oraz międzynarodowych turniejach slowpitch,

„Klub Sportowy Baseball Wrocław zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym klubem sportowym dla osób mających na celu rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej wśród osób dorosłych i młodzieży.”

Statut – Rozdział 1 –  § 1

Barons Wrocław Logo

Barons-Wrocław-logo

History Timeline