Najnowsze wiadomosci
  1. Home Run i zwycięstwo w Rybniku
  2. Slowpitch’owy wyjazd do Pardubic
  3. Piraci liderem BLB na zachodzie
  4. Wizyta u Mistrza
  5. Nieudany weekend Baronów

KLUB SPORTOWY BASEBALL WROCŁAW

Jesteśmy klubem sportowym dla osób mających na celu rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej wśród osób dorosłych i młodzieży.

Naszymi celami są m.in.: popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przeciwdziałanie powstawaniu otyłości i patologii społecznych, czy zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szczególnie trudną sytuacją życiową lub materialną w różnorodnych formach aktywności ruchowej – tyle ze statutu.

W praktyce jesteśmy grupą zapaleńców: działaczy i sportowców, którzy swoim zaangażowaniem i ciężką pracą tworzą coś więcej niż organizację non profit; tworzymy ideę wokół której wychowują się kolejne pokolenia Wrocławian kształtując nie tylko formę fizyczną ale również charakter i osobowość.

Klub Sportowy Baseball Wrocław składa się z trzech głównych filarów:

  • Akademia Baseballu – baza szkoleniowa dla młodzieżowych sekcji w kategoriach: młodzik, kadet i junior zlokalizowana w różnych punktach Wrocławia,
  • Barons Wrocław – sekcja seniorska występująca w Polskiej Ekstralidze Baseballu oraz europejskim pucharze Federation Cup,
  • Barons#2 Wrocław – druga drużyna seniorska składająca się z sympatyków i przyjaciół Klubu, bierze udział w 1. Lidze baseballowej oraz międzynarodowych turniejach slowpitch,

„Klub Sportowy Baseball Wrocław zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym klubem sportowym dla osób mających na celu rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej wśród osób dorosłych i młodzieży.”

Statut – Rozdział 1 –  § 1

Barons Wrocław Logo

Barons-Wrocław-logo

History Timeline